خانه /   فدراسیون /   تاریخچه
تاریخچه

فدراسیــــون انجمن های ورزشهای رزمی جمهوری اسلامی ایران در سال ۱۳۶۹ با اهداف حفظ و توسعه استعدادها در سطح کشور و حضور در عرصه های بین المللی تاسیس و حاصل این تلاش ها فعالیت سبک هایی در قالب سطوح مختلف انجمن ، کمیته و گروه که با نظر کارشناسی در شورای ساماندهی وزارت ورزش و جوانان تقسیم بندی شده است .
امروز فدراسیــــون انجمن های ورزشهای رزمی جمهوری اسلامی ایران با اعزام ورزشکارانی به مسابقات مختلف برون مرزی توانسته است افتخارات زیادی را کسب نموده و در این رهگذر نمایندگانی را از این مرز و بوم به عضویت سازمان های مختلف آسیایی و جهانی درآورد.
شایان ذکراست فدراسیــــون انجمن های ورزشهای رزمی جمهوری اسلامی ایران با اهداف توسعه ورزشهای رزمی در ابعاد همگانی و بسط و گسترش ورزش قهرمانی و حرفه ای در رشته های مهم و آینده دار که همگی علاوه بر دارا بــودن سازمانهای معتبر جــهانی و آسیایی تحت نظارت شورای المپیک آسیــا ( OCA ) نیز می باشند توانسته است جواز حضور در رویدادهای مهمی را از جمله بازیهای ایندورگیمز ، بازیهای ساحلی و بازیهای آسیایی را با چشم انداز حضور در المپیک های آتی در بعضی از رشته هایی خاص دریافت نماید .
اهمیت ساختاری و مدیریت این رشته ها با نگاه ویژه در سازماندهی انجمن های رزمی ، مدیریت جدید مجموعه را در این مقطع زمانی بر آن داشت تا با تغییر نام فدراسیون به این مهم سرعت بیشتری بخشیده تا انجمن های رزمی تحت پوشش این فدراسیون و فدراسیون های غیر با انتقال به خانه خود در یک فضای استاندارد بین المللی به فعالیت های خود ادامه دهند .
لذا بر این اساس فدراسیون ورزشهای رزمی به فدراسیون انجمن های ورزشهای رزمی با نام لاتین و حروف اختصاری ذیل در مجامع بین المللی شناخته می شود .
Iran Martial Arts Associations Federation ( IMAAF)