خانه /   فدراسیون /   گروه ها
مشخصات گروه ها
ردیفنام گروهرئیس گروهدبیر گروهشماره های تماسوبسایت
۱ WPMF مهرداد یاراحمدی ۰۹۱۲۱۹۹۶۹۵۵
۲ آذران رزم حسین عزتی ۰۹۱۴۹۲۶۳۵۵۶
۳ آرنا فایت ایوب سنگ سفیدی ۰۹۳۷۰۰۱۴۷۰۰
۴ آریا رزم سعید احمدی ۰۹۱۲۵۳۹۹۲۸۵
۵ اسپرت جیتسو کای نصراله کاکاوند ۹۱۲۱۰۷۷۷۹۴
۶ اسپرت مدرن کیک بوکسینگ احمدبیات ۰۹۱۹۹۳۶۹۳۳۱
۷ اسپرت کماندو مهدی قشلاقی ۰۹۱۲۲۴۳۶۷۳۸ https://sportcommando.com/
۸ الیت کیک بوکسینگ اردشیر داوطلب ۰۹۱۱۱۴۱۱۳۹۱
۹ ایرانیانP۱ محمد قربانی ۰۹۱۲۳۰۸۲۶۲۹
۱۰ ایشتار سورنا I.S.I جمشید هرمزی ۰۹۱۲۶۶۲۱۴۸۱
۱۱ اینتگرال افشار شهبازی ۰۹۱۲۸۶۳۳۲۷۷
۱۲ بودو امیر رسولی ۰۹۱۴۴۴۱۷۶۵۲
۱۳ تاب کی مهرداد سلطانی زاده ۹۱۲۱۸۳۶۰۷۵
۱۴ تانگ ایل مودو مجید سالاری
۱۵ تانگ سودو هدام کندو داود فلاح ۹۱۲۰۳۱۰۶۶۲
۱۶ تاپ فول كنتاکت محمد حسن خادم ۰۹۱۲۲۱۹۱۵۴۲
۱۷ تاپ کیک بوکسینگ جواد بابازاده تالارپشتی ۰۹۳۳۷۳۰۹۴۹۳
۱۸ تای بو کمال علی خواه آذر ۰۹۱۲۱۸۶۷۰۳۴
۱۹ توان سید رهبر حسینی ۰۹۳۷۳۱۲۰۲۱۴
۲۰ توتال هاپکیدو G.H.F سیدعلی نژند ۰۹۱۲۶۶۲۳۳۴۶
۲۱ توشین دو عادل طهماسبی ۰۹۱۶۶۹۱۷۷۸۹
۲۲ توکی ما فرهاد حسینی ۰۹۱۲۸۵۵۴۵۳۳
۲۳ جیو آیکیدو صاحب نظری یایچی ۰۹۱۴۳۵۷۲۱۰۱
۲۴ دابل فول كنتاكت محمد رضا یوسفی ۹۱۲۱۲۳۰۱۳۲
۲۵ دفاع نوین وحید اسحاقی ۹۱۵۳۱۷۳۴۷۴
۲۶ دوک مو هاپکیدو مرتضی پیاهو ۰۹۱۲۱۸۱۹۹۴۱
۲۷ دی هان کیدو سید محمد نژند ۰۹۱۹۴۸۸۰۹۷۷
۲۸ ذن شین کای محمود ولی مراد ۰۹۱۲۲۷۹۹۳۷۴
۲۹ ذکا فونگ بیژن وثوقی نیری ۰۹۱۴۱۵۴۹۰۹۵
۳۰ رزم ایران بایرام رسولی ۰۹۱۲۱۵۷۲۲۰۱
۳۱ رزم سلامت اسدالله محمدیان راد ۰۹۱۲۱۱۳۲۴۰۷
۳۲ رزم طوس مهدی ۰۹۱۵۵۰۴۳۹۵۶
۳۳ رپنر افشین حقیقی ۰۹۱۲۳۳۳۷۵۹۱-۰۹۱۲۳۱۶۱۹۰۷
۳۴ زوران حبیب الله محمدی ۰۹۱۹۲۲۴۰۲۳۷
۳۵ سان شین دو منصور حقیقی
۳۶ سایوکان علیر ضا نبی پور ۰۹۱۲۵۱۲۹۹۱۰-۰۹۳۶۵۰۵۰۱۴۴
۳۷ سوپر كیک بوكسینگ و فول كنتاكت بین المللی علیرضا نوری ۰۹۱۲۱۳۱۰۵۶۵
۳۸ سوپر کنتاکت بین المللی همایون خرم ۰۹۱۲۱۱۹۸۷۹۲
۳۹ سیلامبام یوسف معصومیان ۹۱۹۱۱۵۵۴۲۷
۴۰ سیمرغ کوروش روحانی ۹۱۲۳۰۴۸۶۴۷
۴۱ شوت فایتینگ بهزاد هنرور ۹۱۰۲۱۸۸۰۰۱
۴۲ شین موهاپکیدو ارسلان قلی زاده ۹۱۲۶۷۸۷۵۱۵
۴۳ عیاران رزم مهدی رمضانپور ۹۱۲۸۵۴۴۸۶۴
۴۴ فایت رنجر حسین شجاعی زاده ۰۹۱۲۱۳۶۲۵۵۵
۴۵ فری فایتینگ کمال فتح اله زاده ۰۹۱۰۱۰۲۲۴۶۵/۰۲۱-۶۶۹۰۷۶۹۰
۴۶ فری كیک بوكسینگ سعید نجاریان باروق ۰۹۱۲۳۷۱۳۴۵۸
۴۷ فول فایت حبیب ملکان ۰۹۱۲۴۸۳۹۹۷۶-۰۹۱۰۱۷۵۰۷۷۵
۴۸ فول كیک بوكسینگ محمد طهماسبی ۰۹۳۵۱۰۲۲۴۳۳-۰۹۱۲۱۰۲۲۴۳۳
۴۹ كیک بوكسینگ بین المللی رضا آزرده ۰۹۱۲۲۶۸۹۰۷۱-۰۹۳۵۶۰۲۶۴۳۴
۵۰ كیک لایت كیک بوكسینگ جهانگیر سلیمانی ۰۹۳۶۲۳۰۳۰۲۱-۶۶۸۳۴۲۳۶
۵۱ لاتاردو پیمان عزیزی آرام ۹۱۸۳۸۸۴۵۱۵
۵۲ مارشال ایروبیک سهیلا کیان آزاد ۰۹۱۲۳۸۷۸۰۸۷
۵۳ مبارزان حسن علیزاده ۰۹۱۴۴۱۹۷۳۹۶- ۰۴۱۱۳۳۶۲۷۴۸
۵۴ مدرن هاپکیدو ولی نژاد ۹۳۶۲۱۶۷۱۸۳
۵۵ مولتی کامبت مصطفی راستینه ۰۹۱۲۲۷۶۳۷۹۱
۵۶ نین جوتسو اکبر فرجی ۰۹۱۲۱۴۶۹۱۸۷
۵۷ نیرو حمیدرضا اصفهانی فر ۰۹۱۲۴۸۴۴۴۱۵-۰۹۱۲۱۴۰۷۲۴۶
۵۸ نیسا نریمان چمن آرا ۰۹۳۵۴۱۵۲۲۸۷-۰۹۳۸۴۱۵۲۲۸۷
۵۹ نین بودو واریور وادی زاده ۰۹۱۲۶۸۱۴۴۹۰
۶۰ نینجا مهران قاسم زاده ۰۹۱۲۸۵۹۷۲۰۹
۶۱ نینجا رنجر فیروز خنجری ۰۹۱۲۱۰۶۲۳۷۳
۶۲ نیو فایت کیک بوکسینگ علی نوروز پور ۰۹۳۹۲۳۱۵۲۵۴
۶۳ نیو فول کنتاکت کیک بوکسینگ اکبر طالعی ۰۹۱۲۵۳۸۵۲۵۴
۶۴ نیپون کمپو کمال طهماسبی ۰۹۱۲۵۸۵۹۰۳۳-۰۹۱۹۵۴۰۵۲۵۷
۶۵ هالا اسماعیل ملک جهانی ۰۹۱۴۳۱۳۷۶۳۹
۶۶ هان مودو رضا خانیان ۰۹۱۲۱۹۶۷۷۵۷
۶۷ های فول كنتاكت امیرعباس طباطبایی ۰۹۱۲۳۰۳۳۰۰۹
۶۸ هاپكیدو I.T.H اسماعیل عبدی ۰۹۱۹۵۵۳۹۸۱۴-۰۹۳۵۳۶۰۹۴۸۰
۶۹ هاپکیدو GHA جعفر نوایی ۰۹۱۱۱۰۰۱۶۱۳-۰۹۱۱۷۰۱۶۲۱۳
۷۰ هاپکیدو W.H.F علیرضا یزدی زاده ۰۹۱۱۸۰۰۳۰۵۰-۰۹۱۱۲۷۵۳۰۵۰
۷۱ هاپکیدوهوشین کیدو منصور قربانی ۰۹۱۹۳۶۵۷۶۴۰
۷۲ هنرهای رزمی دفاعی ایرانیان مسعود غفار پور ۹۱۲۵۸۸۹۱۷۳
۷۳ هو جون موسول حسن مهاجر منقوش ۰۹۱۰۱۰۶۱۷۸۶-۰۹۱۱۲۷۸۶۶۴۱
۷۴ یونگ مودو كیوان دهناد ۰۹۱۲۳۵۸۳۲۷۹
۷۵ پارس کامبت حمیدرضا پارسی منش ۰۹۱۳۳۱۰۱۷۵۵
۷۶ پاهویوت حمدالله عبادتی ۰۹۱۲۳۰۳۰۹۴۶-۰۹۱۲۱۳۸۵۱۰۴
۷۷ پاور کیک بوکسینگ حسن خدایی ۹۱۲۸۸۸۷۰۲۵
۷۸ پرتوما اصغر شکری ۰۹۱۲۴۷۶۹۰۹۳
۷۹ پرشین کیک بوکسینگ حمید قربانپور ۰۹۱۲۲۴۷۹۰۱۸
۸۰ چوی لی فوت علی دانش ۰۹۱۲۱۸۶۲۶۵۵
۸۱ کارن پرشین فایت مسعود رحیمی ۰۹۱۱۱۵۳۲۳۱۵
۸۲ کام کندالین صفر محمدیان ۰۹۱۲۶۲۶۷۱۷۸-۰۹۱۲۱۸۹۲۵۶۶-۰۹۳۶۷۸۷۳۱۹۹-۰۹۱۲۳۲۲۰۴۳۱
۸۳ کامبت سید محمد صفی وند ۰۹۱۲۳۲۰۱۹۲۸
۸۴ کامبت جوجیتسو فیروز حبیب پور علی طاهر نژاد ۰۹۱۲۱۴۹۲۵۹۴-۰۹۱۲۳۴۵۸۲۳۶
۸۵ کان بوكاتور سید رضا موسوی ۰۹۱۰۶۶۹۳۸۴۸
۸۶ کاپوئرا جهانبخش ناصری ۹۱۲۱۱۵۹۶۴۱
۸۷ کمپو IKF امیرحسین رهسپار ۰۹۱۰۲۱۵۵۰۶۹
۸۸ کوک سول وان داود روستایی ۰۹۱۲۵۰۲۱۳۸۰
۸۹ کیک بوکسینگ IMAO مهدی ذوالقدر ۰۹۱۲۱۷۷۲۵۳۳
۹۰ کیک بوکسینگ فول کنتاکت امید غزاله ۰۹۱۹۷۹۷۵۱۴۰
۹۱ گراپلینگ کیک بوکسینگ شیرینعلی سلطان محمدی ۰۹۱۲۳۲۶۷۰۴۸
۹۲ یوشیتا صابر نوحی ۰۹۱۹۵۶۲۴۹۴۳-۰۹۳۹۹۱۹۳۶۲۶
۹۳ یونی فایت محمدباقر هاشمی ۰۹۳۳۴۶۲۲۰۷۵