خانه /   فدراسیون /   کمیته ها
مشخصات کمیته ها
ردیفنام کمیتهرئیس کمیتهدبیر کمیتهشماره های تماسوبسایت
۱ آرنیس حسین عزتی ۹۱۴۹۲۶۳۵۵۶
۲ اسپرت كیک بوكسینگSKF عباس زندی ۹۱۲۳۸۴۸۱۰۹
۳ اسپرت کیک بوکسینگ ISKA علیرضا نجفی ۹۱۲۲۱۹۹۱۶۳
۴ بوکس شطرنج فریدون پویا ۹۱۷۷۰۵۲۹۷۳
۵ تای کیک بوکسینگ مهدی رودگر ۹۱۲۱۹۳۷۱۰۳
۶ جوجیتسو برزیلی(BJJ)وکوبودو امیر همسایه ۹۱۲۱۳۵۴۳۰۱
۷ جوجیتسو برزیلی(BJJ)وکوبودو امیرهمسایه ۰۹۱۲۱۳۵۴۳۰۱
۸ دفاع شخصی و قوه الرمی امیر احمدی ۹۱۲۳۷۹۴۴۷۵
۹ سومو جاسم منوجهری ۹۱۲۶۶۲۸۴۸۱
۱۰ سوپر ساباكی اكبر روح پرور ۹۱۲۱۸۷۶۶۹۲
۱۱ شوت بوكسینگ علی حضرت زاد ۹۱۲۱۵۷۷۳۷۷
۱۲ فول کنتاکت کیک بوکسینگ AIKIA جعفر عرفانیان خواه ۹۱۲۳۷۸۸۹۸۶
۱۳ كیک بوكسینگ WKA علی غفاری ۹۱۲۱۴۷۱۲۶۴
۱۴ كیک بوكسینگ WPKA عسگر آزادیان ۹۱۲۶۵۹۰۹۴۶
۱۵ هاپکیدو W.H.C محمد رضا هاشم پور ۰۹۱۱۳۳۲۱۵۲۷-۰۹۱۲۳۱۷۶۶۵۳
۱۶ ووینام آذر دخت خطیبی ۸۸۳۴۵۶۷۴-۰۹۱۰۹۲۵۱۶۱۴
۱۷ وکوتورین امیر مصدق ۹۱۲۲۲۴۹۲۳۱
۱۸ پانکریشن موسی بخشایی ۹۱۲۱۲۶۷۰۴۳
۱۹ کان خمر سید رضا موسوی ۹۱۰۶۶۹۳۸۴۸
۲۰ کودو دای دو جو کو کامرد اردلان ۰۹۱۲۱۰۴۱۷۹۵
۲۱ کورش فرشاد شادکام ۹۱۵۰۰۱۱۱۹۹
۲۲ کیک بوکسینگ IKF امیرکاوه عجایبی ۹۱۲۱۲۵۴۶۲۰
۲۳ کیک بوکسینگ IKN حمیدرضا حجازی ۹۱۲۲۰۸۲۴۲۰
۲۴ کیک بوکسینگ WAKF محمد رمضانی سوته ۹۱۱۳۱۱۷۵۱۱
۲۵ کیک بوکسینگ WASCO علیرضا روح پرور ۰۹۱۲۲۰۸۶۰۱۱--۸۸۵۹۰۵۷۷
۲۶ کیک بوکسینگ WKF امیر مصدق ۹۱۲۲۲۴۹۲۳۱
۲۷ کیک جیتسو سیامک خرمی ۹۱۲۳۲۴۲۴۸۳
۲۸ گراپلینگ حسین خان هنرمند ۹۱۲۴۰۷۰۱۸۱