لیست فیلم های آموزشی سامانه جدید
ردیف عنوان مشاهده فیلم
۱ ثبت نام در پنل کاربران
۲ ورود به پنل کاربران
۳ تکمیل اطلاعات پایه
۴ بارگذاری مستندات
۵ دریافت کارت عضویت
۶ شارژ کیف پول
۷ ثبت کارت عضویت با کیف پول
۸ خوداظهاری
۹ سایر امکانات