ابقای مهدی زاده در سمت ریاست انجمن کن دو و ایی آی دو
ابقای مهدی زاده در سمت ریاست انجمن کن دو و ایی آی دو
۱۴۰۲/۰۳/۰۳  |   ۲۲:۰۷:۴۳

یوسف بهتری، رییس فدراسیون انجمن های ورزش های رزمی، طی حکمی سلیمان مهدی زاده را در سمت ریاست انجمن کن دو و ایی آی دو ابقا کرد.
وی تا پایان سال ۱۴۰۲ عهده دار این مسئولیت شد.