تمدید حکم ریاست سلیمانی در گروه کیک لایت کیک بوکسینگ
تمدید حکم ریاست سلیمانی در گروه کیک لایت کیک بوکسینگ
۱۴۰۲/۰۳/۰۲  |   ۱۴:۵۲:۵۳

طی حکمی از سوی یوسف بهتری، رییس فدراسیون انجمن های ورزش های رزمی، حکم ریاست جهانگیر سلیمانی در گروه کیک لایت کیک بوکسینگ تمدید و وی عهده دار این مسئولیت تا پایان سال ۱۴۰۲ شد.