معرفی سرپرست جدید هیات انجمن های ورزش های رزمی استان بوشهر
معرفی سرپرست جدید هیات انجمن های ورزش های رزمی استان بوشهر
۱۴۰۱/۰۹/۰۲  |   ۱۳:۲۸:۵۵

به گزارش روابط عمومی فدراسیون انجمن های ورزشهای رزمی ، بنا به پیشنهاد مدیرکل ورزش و جوانان استان بوشهر و با حکم یوسف بهتری، رئیس فدراسیون انجمن های ورزش های رزمی ، پیمان نوروزی تا زمان برگزاری مجمع انتخاباتی هیات استان بوشهر به عنوان سرپرست این هیات منصوب شد.