پارسی منش: تولدی دوباره در هیات اصفهان رقم خورده است
پارسی منش: تولدی دوباره در هیات اصفهان رقم خورده است
۱۴۰۱/۰۹/۰۲  |   ۱۲:۲۸:۱۳

مجمع انتخاباتی هیات انجمن های ورزشهای رزمی استان اصفهان، ۲۴ مهر ماه ۱۴۰۱ برگزار شد و حمیدرضا پارسی منش، برای سومین بار پیاپی با کسب آرای موافق اعضای مجمع ، به عنوان رئیس هیات انتخاب شد.

پارسی منش در گفت و گو با روابط عمومی فدراسیون انجمن های ورزشهای رزمی ، بیان کرد که در هیات استان اصفهان، بعد از مجمع، تولدی جدید اتفاق افتاده است، وی در این باره توضیح داد: قبل از آغاز دوره چهار ساله جدید بنده، سازمان بازرسی کشور و مراجع ذیربط، کلیه اسناد مالی و فعالیت های هیات در طول ادوار گذشته را مورد بررسی قرار دادند و سوال اصلی آنها در خصوص نحوه و معیار انتخاب روسای سبک های مختلف استان بود که این افراد بر چه اساسی این مسئولیت را می گیرند، این پرسش باعث شد تا هدف را روی این موضوع بگذاریم که قانونی را به صورت مکتوب برای انتصاب روسای سبک ها مدون کنیم به همین منظور، با کارشناسان حقوقی جلسات متعددی برگزار شد.

وی افزود : در نهایت و خروجی این هم اندیشی ها ، اساسنامه ای تدوین شد و به تصویب اعضای هیئت رئیسه استان، رسید تا طبق موازین آن ، روسای رشته های تحت پوشش، معرفی شوند.

رئیس هیات انجمن های ورزشهای رزمی استان اصفهان ، تصریح کرد: در پی تصویب این قانون ، تولدی جدید رخ داد و تمامی روسای شهرستان ها و سبک ها برای مدتی از مسئولیت کنار گذاشته شدند تا به استناد اساسنامه جدید، انتخاب شوند، بعد از این اتفاقات، یک انضباط مالی نیز در هیات انجمن های ورزشهای رزمی استان اصفهان به وجود آمد.

وی درخصوص بدهی های مالی هیات گفت: در مدت چند ماهی که در هیات اصفهان فعالیت نداشتم و هیات توسط سرپرست اداره می شد، هزینه های متعددی به وجود آمد که برخی از آنها هنوز پرداخت نشده اند، در تلاش هستیم تا بدهی ها و این مبالغ را به صفر برسانیم، ضمن اینکه وضعیت پرداخت حقوق، مزایا و بیمه کارمندان هیات نیز ساماندهی شد.

پارسی منش درباره برنامه های پیش روی هیات استان اصفهان گفت: یکی از برنامه های ما این است که ۲۷ شهرستان استان را به چهار گروه تقسیم کنیم و اهدافی را برای این اتفاق درنظر گرفته ایم و در تلاش هستیم تا این اتفاق رقم بخورد. همچنین فرآیند مسابقات هیات ، از دی ماه آغاز خواهد شد.