انتخاب یوسف بهتری به عنوان رئیس انجمن MMA آسیای میانه و نایب رئیس انجمن MMA آسیا
انتخاب یوسف بهتری به عنوان رئیس انجمن MMA آسیای میانه و نایب رئیس انجمن MMA آسیا
۱۴۰۱/۰۶/۳۰  |   ۱۲:۴۱:۲۳

رئیس فدراسیون انجمن های ورزشهای رزمی به عنوان رئیس انجمن MMA آسیای میانه و نایب رئیس انجمن هنرهای رزمی ترکیبی آسیا انتخاب و معرفی شد.

به گزارش روابط عمومی فدراسیون انجمن های ورزشهای رزمی، مجمع انتخاباتی هنرهای رزمی ترکیبی MMA اسیا، در خصوص تشکیل انجمن MMA آسیا به میزبانی سنگاپور و با حضور یوسف بهتری ، رئیس فدراسیون انجمن های ورزشهای رزمی و رئیس انجمن هنرهای رزمی ترکیبی MMA ایران برگزار شد .

در همین نشست که زیرنظر شورای المپیک آسیا oca و با حضور کاپیتان حسین المسلم برگزار شد، کاندیداهای سمت های مختلف آسیایی معرفی و در پایان رای گیری، « گوردن تنگ » به عنوان رئیس و یوسف بهتری نیز به عنوان رئیس انجمن آسیای میانه و نایب رئیس انجمن آسیا انتخاب شدند.