خانه /   اخبار /   برای مدت یک سال دیگر؛ حکم رئیس گروه توان تمدید شد
برای مدت یک سال دیگر؛ حکم رئیس گروه توان تمدید شد
برای مدت یک سال دیگر؛ حکم رئیس گروه توان تمدید شد
برای مدت یک سال دیگر؛ حکم رئیس گروه توان تمدید شد
۱۴۰۱/۰۳/۲۵  |   ۱۲:۳۰:۳۵

حکم انتصاب سید رهبر حسینی به عنوان رئیس گروه توان تا پایان سال ۱۴۰۱ تمدید شد.

به گزارش روابط عمومی فدراسیون انجمن های ورزشهای رزمی، یوسف بهتری، رئیس فدراسیون، امروز ۲۵ خرداد ماه ، حکم انتصاب سید رهبر حسینی را به عنوان رئیس گروه توان تا پایان سال ۱۴۰۱ تمدید کرد.