خانه /   اخبار /   انتصاب ابراهیم محمد علیپور بعنوان سرپرست کمیته نظارت و عملکرد
انتصاب ابراهیم محمد علیپور بعنوان سرپرست کمیته نظارت و عملکرد
انتصاب ابراهیم محمد علیپور بعنوان سرپرست کمیته نظارت و عملکرد
انتصاب ابراهیم محمد علیپور بعنوان سرپرست کمیته نظارت و عملکرد
۱۴۰۳/۰۳/۲۲  |   ۱۲:۴۹:۳۳

با حکم افشین هادی چگینی رئیس فدراسیون رزمی، ابراهیم محمدعلیپور بعنوان سرپرست کمیته نظارت و ارزیابی عملکرد منصوب شد.

به گزارش روابط عمومی فدراسیون رزمی، رئیس فدراسیون رزمی، طی حکمی از سوی افشین هادی چگینی رئیس فدراسیون ابراهیم محمدعلیپور بعنوان سرپرست کمیته نظارت و ارزیابی عملکرد منصوب شد.