خانه /   اخبار /   معرفی مهرک صنوبری بعنوان سرپرست نایب رئیسی بانوان فدراسیون
معرفی مهرک صنوبری بعنوان سرپرست نایب رئیسی بانوان فدراسیون
معرفی مهرک صنوبری بعنوان سرپرست نایب رئیسی بانوان فدراسیون
معرفی مهرک صنوبری بعنوان سرپرست نایب رئیسی بانوان فدراسیون
۱۴۰۳/۰۳/۲۰  |   ۱۸:۴۹:۰۵

افشین هادی چگینی رئیس فدراسیون انجمن های ورزشهای رزمی، مهرک صنوبری را بعنوان سرپرست نایب رئیسی بانوان فدراسیون منصوب کرد.

به گزارش روابط عمومی فدراسیون انجمن های ورزشهای رزمی _ طی حکمی از سوی افشین هادی چگینی رئیس فدراسیون، امروز ۲۰ خرداد ماه مهرک صنوبری به سمت سرپرست نایب رئیسی بانوان فدراسیون منصوب شد.