خانه /   اخبار /   تمدید حکم ریاست سلیمان مهدیزاده در انجمن کن دو و ایی آی دو
تمدید حکم ریاست سلیمان مهدیزاده در انجمن کن دو و ایی آی دو
تمدید حکم ریاست سلیمان مهدیزاده در انجمن کن دو و ایی آی دو
تمدید حکم ریاست سلیمان مهدیزاده در انجمن کن دو و ایی آی دو
۱۴۰۳/۰۲/۲۳  |   ۱۲:۴۷:۴۰

طی حکمی از سوی مجید زارعیان، سرپرست فدراسیون انجمن های ورزش های رزمی، سلیمان مهدیزاده در سمت ریاست انجمن کن دو و ایی آی دو ابقا شد