خانه /   اخبار /   صدیقی: انتخابات فدراسیون انجمن های ورزش های رزمی بهمن ماه سال جاری برگزار خواهد شد
صدیقی: انتخابات فدراسیون انجمن های ورزش های رزمی بهمن ماه سال جاری برگزار خواهد شد
صدیقی: انتخابات فدراسیون انجمن های ورزش های رزمی بهمن ماه سال جاری برگزار خواهد شد
صدیقی: انتخابات فدراسیون انجمن های ورزش های رزمی بهمن ماه سال جاری برگزار خواهد شد
۱۴۰۲/۰۹/۰۶  |   ۱۳:۴۷:۴۸

به گزارش روابط عمومی فدراسیون انجمن های ورزش های رزمی، انتخابات فدراسیون انجمن های ورزش های رزمی بهمن ماه سال جاری در تهران برگزار خواهد شد.

علی صدیقی دبیر مجمع در این رابطه گفت: در اجرای اساسنامه فدراسیون های ورزشی آماتوری جمهوری اسلامی ایران و به استناد ماده ۴ و ۵ دستورالعمل شرایط اختصاص نامزدهای دارای وثاقت و امانت، بدینوسیله اعلام می گردد طبق مصوبه هیات رئیسه محترم فدراسیون به شماره ۲۷۶/۵۵۱ مورخ ۱۴۰۲/۰۶/۰۷، انتخابات ریاست و هیات رئیسه این فدراسیون در روز یکشنبه اول بهمن ماه سال جاری برابر هماهنگی به عمل آمده با وزارت ورزش و جوانان برگزار خواهد شد.
شایان ذکر است تاریخ فوق الذکر جهت برگزاری مجمع بر اساس ماده ۱۲ آیین نامه وثاقت و امانت توسط هیات رئیسه به وزارت ورزش و جوانان پیشنهاد شده است و در نهایت تاریخ قطعی با تصمیم و توسط وزارت ورزش و جوانان اعلام خواهد شد.