خانه /   اخبار /   از سوی بهتری رییس فدراسیون انجمن های ورزش های رزمی تعیین شد: انتصاب مهدی زاده به عنوان عضو شورای عالی فنی فدراسیون
از سوی بهتری رییس فدراسیون انجمن های ورزش های رزمی تعیین شد: انتصاب مهدی زاده به عنوان عضو شورای عالی فنی فدراسیون
از سوی بهتری رییس فدراسیون انجمن های ورزش های رزمی تعیین شد: انتصاب  مهدی زاده به عنوان عضو شورای عالی فنی فدراسیون
از سوی بهتری رییس فدراسیون انجمن های ورزش های رزمی تعیین شد: انتصاب مهدی زاده به عنوان عضو شورای عالی فنی فدراسیون
۱۴۰۲/۰۳/۰۸  |   ۱۰:۳۷:۲۲

سلیمان مهدی زاده با حکم یوسف بهتری، رییس فدراسیون، به عنوان عضو شورای عالی فنی فدراسیون منصوب شد.