خانه /   اخبار /   آخرین جلسه کمیته فنی فدراسیون انجمن های ورزشهای رزمی در سال ۱۴۰۱ برگزار شد
آخرین جلسه کمیته فنی فدراسیون انجمن های ورزشهای رزمی در سال ۱۴۰۱ برگزار شد
آخرین جلسه کمیته فنی فدراسیون انجمن های ورزشهای رزمی در سال ۱۴۰۱ برگزار شد
آخرین جلسه کمیته فنی فدراسیون انجمن های ورزشهای رزمی در سال ۱۴۰۱ برگزار شد
۱۴۰۱/۱۲/۱۴  |   ۱۳:۴۸:۳۹

آخرین جلسه کمیته فنی فدراسیون انجمن های ورزشهای رزمی در سال ۱۴۰۱ امروز (یکشنبه) به ریاست دارا حکیمی ، رئیس کمیته فنی و با حضور علی صدیقی دبیرکل فدراسیون برگزار شد.

در نشست امروز، محسن باغبان خرمی اصل ، دبیر شورای فنی و اساتید سلیمان مهدیزاده، میروهاب میرصالحی، عسگر آزادیان و یاشار میردامادی حضور داشتند.