خانه /   اخبار /   معرفی سرپرست جدید هیات انجمن های ورزش های رزمی استان بوشهر
معرفی سرپرست جدید هیات انجمن های ورزش های رزمی استان بوشهر
معرفی سرپرست جدید هیات انجمن های ورزش های رزمی استان بوشهر
معرفی سرپرست جدید هیات انجمن های ورزش های رزمی استان بوشهر
۱۴۰۱/۰۹/۰۲  |   ۱۳:۲۸:۵۵

به گزارش روابط عمومی فدراسیون انجمن های ورزشهای رزمی ، بنا به پیشنهاد مدیرکل ورزش و جوانان استان بوشهر و با حکم یوسف بهتری، رئیس فدراسیون انجمن های ورزش های رزمی ، پیمان نوروزی تا زمان برگزاری مجمع انتخاباتی هیات استان بوشهر به عنوان سرپرست این هیات منصوب شد.