خانه /   اخبار /   دیدار رئیس فدراسیون با رئیس هیئت استان زنجان و رئیس گروه سلاحهای سرد و هنرهای فردی و دفاع ازخود
دیدار رئیس فدراسیون با رئیس هیئت استان زنجان و رئیس گروه سلاحهای سرد و هنرهای فردی و دفاع ازخود
دیدار رئیس فدراسیون با رئیس هیئت استان زنجان و رئیس گروه سلاحهای سرد و هنرهای فردی و دفاع ازخود
دیدار رئیس فدراسیون با رئیس هیئت استان زنجان و رئیس گروه سلاحهای سرد و هنرهای فردی و دفاع ازخود
۱۴۰۱/۰۵/۱۱  |   ۱۴:۰۴:۵۷

به گزارش روابط عمومی فدراسیون انجمن های ورزشهای رزمی؛ یوسف بهتری، رئیس فدراسیون ، امروز در دفتر فدراسیون میزبان اسماعیل کریمی ، رئیس هیئت انجمن های ورزشهای رزمی استان زنجان و حسین خاکی رئیس گروه سلاحهای سرد و هنرهای فردی و دفاع ازخود بود.