خانه /   اخبار /   امضای تفاهم نامه همکاری بین فدراسیون ملی ورزش های دانشگاهی و فدراسیون انجمن های ورزشهای رزمی
امضای تفاهم نامه همکاری بین فدراسیون ملی ورزش های دانشگاهی و فدراسیون انجمن های ورزشهای رزمی
امضای تفاهم نامه همکاری بین فدراسیون ملی ورزش های دانشگاهی و فدراسیون انجمن های ورزشهای رزمی
امضای تفاهم نامه همکاری بین فدراسیون ملی ورزش های دانشگاهی و فدراسیون انجمن های ورزشهای رزمی
۱۴۰۱/۰۳/۳۱  |   ۱۳:۱۱:۴۱

تفاهم نامه همکاری بین فدراسیون ملی ورزش های دانشگاهی و فدراسیون انجمن های ورزشهای رزمی به امضا رسید

به گزارش روابط عمومی فدراسیون انجمن های ورزشهای رزمی؛ تفاهم نامه همکاری بین فدراسیون ملی ورزش های دانشگاهی و فدراسیون انجمن های ورزشهای رزمی به امضا رسید.
در نشست یوسف بهتری رئیس فدراسیون انجمن های ورزشهای رزمی و هادی بشیریان رئیس فدراسیون ملی ورزش‌های دانشگاهی ، طرفین طبق تفاهم نامه از فعال کردن رشته های ورزشی زیر مجموعه فدراسیون انجمن های ورزشهای رزمی در دانشگاههای سراسر کشور و همچنین در مورد اعزام دانشجویان این رشته ها به مسابقات آسیایی و جهانی دانشجویان بحث و گفت و گو کردند.