خانه /   اخبار /   انتصاب ذوالقدر به عنوان رئیس سازمان لیگ
انتصاب ذوالقدر به عنوان رئیس سازمان لیگ
انتصاب ذوالقدر به عنوان رئیس سازمان لیگ
انتصاب ذوالقدر به عنوان رئیس سازمان لیگ
۱۴۰۱/۰۳/۳۰  |   ۱۴:۵۰:۲۸

رئیس سازمان لیگ فدراسیون انجمن های ورزشهای رزمی، با حکم رئیس فدراسیون تا پایان سال ۱۴۰۰ منصوب شد.

به گزارش روابط عمومی فدراسیون انجمن های ورزشهای رزمی؛حکمی از سوی یوسف بهتری، رئیس فدراسیون انجمن های ورزشهای رزمی، مهدی ذوالقدر تا پایان سال ۱۴۰۱ به عنوان رئیس سازمان لیگ فدراسیون منصوب شد.

ذوالقدر، امروز ۳۰ خرداد ماه حکم انتصاب خود را از علی صدیقی دبیرکل فدراسیون انجمن های ورزشهای رزمی دریافت کرد.